МІКРОСТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ INCONEL 718 ПІСЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕННЯ, ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ ТА ТЕРМОБРОБКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-2-1

Ключові слова:

жароміцний сплав, структура, δ- фаза, γ″- фаза, селективне лазерне плавлення, гаряче ізостатичне пресування, термічна обробка.

Анотація

Мета роботи. Вивчення мікроструктури та фазового складу зразків жароміцного нікель-хром-залізного сплаву Inconel 718, отриманих методом селективного лазерного сплавлення, що були піддані наступному гарячому ізостатичному пресуванню (ГІП) та стандартній термічній обробці, що полягала у високотемпературній гомогенізації та наступному двоступеневому довготривалому старінні.

Методи дослідження. Мікроструктурний аналіз та дослідження фазового складу проводили методами оптичної та сканувальної електронної металографії відповідно на оптичному та електронному мікроскопах.

Отримані результати. Вивчено структуру матеріалу зразків в стані побудови та встановлено, що вона характеризується пошаровим сплавленням у вигляді дугоподібних ліній з наявністю епітаксиального росту стовбчастих дендритів. Після термічної обробки зміцнення в сплаві досягається в основному за рахунок виділення інтерметалідної γ″- фази типу Ni3Nb. Металографічними дослідженнями встановлено, що активна сегрегація ніобію в міждендритні простори, в умовах високої швидкості кристалізації та в процесі наступної термічної обробки, призвела до формування в структурі сплаву орторомбічної d- фази пластинчастої морфології. Застосування ГІП перед стандартною для сплаву Inconel 718 термічною обробкою сприяє отриманню більш однорідної структури.

Наукова новизна. Одержано нові дані щодо фазового стану сплаву Inconel 718 після ГІП й термічної обробки. Вивчено тонку будову жароміцного сплаву системи нікель-хром-залізо, отриманого методом селективного лазерного сплавлення.

Практична цінність. Одержані результати розширюють можливості використання сплаву Inconel 718 та дозволяють визначити перспективи практичного застосування технології селективного лазерного сплавлення для виготовлення деталей авіаційного призначення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості