Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом і формальними обов’язками особи (авторів, рецензентів, редакторів), що може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання своїх повноважень, а також призвести до негативних наслідків, зокрема порушення етичних принципів.

Політика журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» щодо конфлікту інтересів побудована на дотриманні принципів COPE.

Редактори, автори та рецензенти повинні уникати конфліктів, які можуть заважати представляти чи рецензувати роботу об’єктивно. Це можуть бути відповідні конфлікти інтересів у фінансовій сфері, а також особисті, політичні чи релігійні.

Автори повинні виключити будь-які потенційні конфлікти інтересів перед подачею своїх статей до журналу. Якщо після публікації буде виявлено конфлікт інтересів, автори повинні внести виправлення.

Рецензенти не можуть здійснювати розгляд роботи за наявності конфлікту інтересів і повинні відразу повідомляти про це редакційну колегію. Так, рецензент і автор не повинні бути пов’язаними особисто (наприклад, бути родичами чи близькими друзями).

Прямі чи непрямі фінансові інтереси в рецензованій статті, не допускаються для рецензентів. Рецензент має вказати про потенційний конфлікт інтересів. Рецензент повинен відмовитися від рецензування статті, якщо є будь-які ситуації, факти або поведінка, які можуть поставити під загрозу прозорість оцінки статті.

Члени редакційної колегії повинні контролювати конфлікти інтересів рецензентів. Прохання до рецензента розкрити будь-які потенційні конфлікти інтересів слід включити до пропозиції рецензувати статтю.

Редактори, члени редакційної колегії, рецензенти та інший редакційний персонал повинні утримуватися від дискусій, делегувати повноваження щодо прийняття рішень або рекомендувати авторам подати свою роботу до іншого журналу, якщо їхні особисті інтереси можуть розглядатися як такі, що заважають їм зробити об’єктивне редакційне судження щодо статті.

Редактор або член редакційної колегії не може брати участь у процесі рецензування та приймати рішення щодо власної статті.

Члени редакційної колегії повинні зберігати конфіденційність автора та рецензентів і утримуватися від використання будь-яких матеріалів чи ідей рукопису до його публікації.

Редакційна колегія має право відмовити в публікації рукопису або відкликати публікацію, якщо буде виявлено, що під час підготовки рукопису до публікації мав місце конфлікт інтересів.