Публікаційний процес

До розгляду редколегії приймаються наукові статті українською або англійською мовою, які написані спеціально для журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» (оригінальні), які відповідають профілю і тематиці журналу, раніше ніколи не публікувалися в інших джерелах та відповідно оформлені за вимогами журналу.

Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. Публікація має бути узгоджена з усіма авторами і ретельно вичитана. Автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань. За наукове та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти (вчені, що рецензують статтю).

Всі рукописи спочатку перевіряються редактором за формальними ознаками, правильність оформлення, зміст та актуальність. Експертам-рецензентам будуть відправлені тільки ті рукописи, які відповідають стандартам журналу, його цілям та обсягу, та пройшли перевірку на плагіат.

Перевірка на наявність несанкціонованих текстових запозичень здійснюється за допомогою онлайн-системи Strikeplagiarism.com.

За рішенням редакції надіслані рукописи відправляються зовнішнім експертам у відповідній галузі. Цей журнал дотримується процедури подвійного сліпого рецензування – ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Коментарі рецензентів передаються авторам разом із можливими рекомендаціями щодо доопрацювання рукопису.

Термін виконання від 2 тижнів до 2 місяців. У середньому для цього потрібно один місяць.

У разі невідповідності статті вимогам журналу або наявності зауважень редакторів і рецензентів редколегія повідомляє автора про відхилення статті або надсилає матеріали статті автору на доопрацювання. Автор надсилає модифіковану версію статті та відповідь на зауваження рецензентів до редакції після доопрацювання статті назад електронною поштою.

На перевірку коректури авторам надається до 3 робочих днів, після чого стаття направляється на остаточне верстання та до друку.

Тривалість редагування та типографської обробки статті без урахування рецензування становить від одного до трьох місяців.