Це застарівша версія, яка була опублікована 2021-03-17. Прочитайте найбільш нову версію.

Математичне моделювання наплавленних шарів при адаптації матеріалів до руйнування в квазідисипативних трибосистемах

Автор(и)

  • S. Popov Національний університет "Запорізька політехніка", Ukraine
  • S. Shumykin Національний університет "Запорізька політехніка", Ukraine
  • H. Laptieva

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2020-2-11

Ключові слова:

зносостійкість, сплав, наплавлений метал, математична модель, прогнозування, рівняння регресії, мартенсит, аустеніт, ( γ → α ) перетворення, твердість

Анотація

 

Мета роботи. Встановлення математичних моделей адаптації матеріалів за умов активації метастабільного структурно-фазового стану квазідисипативних трибосистем. Визначення та обґрунтування чинників для планування активного експерименту за рахунок яких можливе створення математичних моделей стабільних прогнозів щодо підвищення зносостійкості матеріалів.

Методи дослідження. При проведені дослідів були використані апріорні данні в комплексі з власними науковими розробками математичних моделей залежностей впливу хімічного складу сплавів при ручному і автоматичному електродуговому наплавленні на фізико-механічні властивості поверхневого шару матеріалу, що руйнується в умовах трибосистем. Було вирішено використовувати математичне планування досліджень на основі активного експерименту зі створенням моделей чисельного опису математичного очікування в вигляді рівнянь регресійних залежностей.

Отримані результати. На основі проведених теоретико-практичних наукових досліджень з плануванням пасивного та активного експерименту отримано комплекс відповідних знань, який дозволяє визначити основні критеріальні вимоги чутливості наплавлених сталей і сплавів до адаптації під дією зовнішніх механо-енергетичних впливів та дозволяє математично описати характеристики сплаву і надати чисельну оцінку кореляції параметрів між собою. На основі теорії наукового математичного планування експерименту проведено комплекс відповідних дослідів, який дозволив побудувати просторові графічні моделі.

Наукова новизна. Вперше наведено теоретико-практичні наукові дослідження з відтворенням системного багатофакторного аналізу параметрів математичних моделей та процесів, що приводять до мартенситного ( γ → α ) перетворення та обумовлює обґрунтування хімічного складу наплавлених матеріалів для підвищення здатності до опору руйнуванню в умовах квазідисипативних та дисипативних трибосистем.

Практичне значення. Отримані результати наведених досліджень дозволяють в рамках технічної і технологічної точності, що необхідна в рамках практичних інженерних прогнозів, визначити фізико-механічні властивості зносостійких наплавлених сплавів в умовах квазідисипативних та дисипативних трибосистем.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11 — Оновлено 2021-03-17

Версії

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні