№ 2 (2015)

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Зміст

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА, ПОЛУЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ PDF
N. Urbanowich, V. Pokrovskii, V. Niss
ПРО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОЇ КРИСТАЛОГЕОМЕТРІЇ ПОКРИТТІВ TIN НА АВІАЦІЙНИХ ЛОПАТКАХ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ PDF
L. Stepanova, V. Ol’shanetskii, G. Pukhal’skaia
ВПЛИВ ЛЕГУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І СТРУКТУРИ СТАЛІ AISI 321 НА ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКТИВНОГО РОЗЧИНЕННЯ МЕТАЛІВ У ПІТИНГАХ НА ЇЇ ПОВЕРХНІ PDF
A. Narivskiy

Конструкційні і функціональні матеріали

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ТВЕРДОСТЬ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ ЧУГУНОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ Mn И Ni PDF
V. Netrebko
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛАХ МОЩНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ PDF
E.S. Korchak, D.I. Scherbakov, O.A. Kovaliova
ОРГАНОПЛАСТИКИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ PDF
A. Buria, O. Naberezhnaya
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ ЛИТЫХ СТАЛЕЙ PDF
G. Bialik, R. Mohnach, V. Gontarenko

Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів

МОРФОЛОГІЯ ГРАФІТУ У ЗАЕВТЕКТИЧНОМУ СИНТЕТИЧНОМУ ЧАВУНІ PDF
V. Ivanov, V. Goltvyanytsya
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИМИ И ТОРОИДАЛЬНЫМИ ФРЕЗАМИ PDF
Yu. Vnukov, S. Djadja, V. Krishtal
УСЛОВИЯ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОКСИДОВ ЧАСТИЦАМИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ PDF
E. Zelenina
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МІСЦЕВОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ЗУБЧАТОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОЛЕСА ВІДЦЕНТРОВАНОГО ЗМІШУВАЧА PDF
K.O. Kostyk
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШЛИФОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ PDF
A. Ponomarenko, E. Gubar’, I. Fen’ko
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВТОРИННОГО СИЛУМІНУ АК8М3 PDF
E. Skuibeda, I. Volchok
РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ТА СХЕМ ГАРЯЧОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ПОРОШКОВИХ ТИТАНОВИХ МАТЕРІАЛІВ РІЗНОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
M. Nosenko

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАСТАБИЛЬНОГО Fe-Cr-Mn МЕТАЛЛА PDF
Y. Cheylyakh, A. Cheiliakh
КОМПЛЕКСНАЯ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ PDF
S. Gayduk
Исследование нагруженных оболочек вращения подкрепленных шпангоутами разной формы PDF
T. I. Levitskaya, I. S. Pozhuyeva
НЕСТАЦІОНАРНА НЕВІСЕСИМЕТРИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ У ПРУЖНОМУ ПРОСТОРІ ПІД ДІЄЮ РУХОМИХ ПОВЕРХНЕВИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
A. Pozhuev, А. Fasoliak
АПРОКСИМАЦІЯ СТАТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ КРУГЛИХ ПЛАСТИН РІЗНИХ ПРОФІЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЦЬ ТИПУ ГРІНА PDF
S. Levchuk, A. Khmelnytskyi
АЛГОРИТМ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ СО СЛОЖНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ СВАРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА PDF
V. Lebedev, S. Novikov
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ОБЪЕМНОМ ПЛАСТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ PDF
V. Chigirinskyi, A. Lenok, L. Yakubovich

Науково-технічна інформація

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ IQ-ДАТЧИК ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ ТА ГУСТИНИ СТРУМУ В ПЛЯМІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ PDF
S. Polyakov, I. Fenko, A. Yovchenko
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММИТАЦИОННЫХ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ И РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ PDF
А. Dzhugan, А. Ovchinnikov, V. Ol’shanetskii
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ КОТУНІВ НА КОНВЕЄРНІЙ ВИПАЛЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ ЯК СИСТЕМИ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
I. Lobov, K. Lobova
ДО НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ PDF
V. Pleskach, V. Ol’shanetskii, O. Dzhugan