№ 2 (2019)

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Зміст

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості

Вплив хімічного складу і структурної гетерогенності сплаву 06ХН28МДТ на його механізми пітінгування в оборотних водах PDF
O Narivs’kyi, S Belikov
Ефективність сходинкового старіння сплаву з інтерметалідно-карбідним зміцненням для інструментів гарячого деформування металів PDF
V Grabovsky, D Shilo
Особливості структуроутворення високохромистих чавунів при виготовленні виливків PDF
V Netrebko
Вплив складу суміші, що насичує, на формування структури та властивостей дифузійного титанованого шару на сірому чавуні PDF
S Kondrashova, Ye Saprykin, V Naumyk

Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів

Повышение долговечности дисков компрессоров ГТД из титановых сплавов обработкой в псевдоожиженном слое абразива PDF
S Ulanov, A Kachan
Дослідження та оцінка термоциклічної стійкості плазмових ущільнюючих покриттів для вузлів газотурбінних установок PDF
V Lebedev, O Dubovyi, S Loi
Особенности упрочнения сварных швов шариками в магнитном поле при ремонте лопаток вентилятора и компрессора из титановых сплавов PDF
G Pukhal’skaya, I Petrik, O Seliverstov, M Nikolaiev, L Stepanova
Определение твёрдости наплавленного металла и металла зоны термического влияния (ЗТВ) при низкочастотных колебаниях сварочной ванны PDF
V Lebedev, S Novykov, T. Solomiichuk
Нанесение порошковых покрытий детонационным методом на внутренний корпус соплового аппарата PDF
S Tkachenko, V Yefanov, Y Saprykin, V Zhdan, D Raspornya

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні

Розрахунок енергозаощаджувальних прес-форм для виготовлення виробів з композиційних матеріалів PDF
V Pleskach
Структурно-логічний синтез та математична оптимізація фізико-механічних параметрів при зношуванні матеріалів в умовах низьких температур PDF
S Popov, V Netrebko
Визначення параметрів процесу інжекції розкислювачів в ківш PDF
K Niziaiev, V Khotiun
Расчет напряженного состояния плазменного покрытия и подложки методом внецентренного сжатия PDF
A Ershov, E Zelenina

Науково-технічна інформація

Усовершенствование серийных и перспективных покрытий лабиринтных уплотнений деталей горячего тракта газотурбинного двигателя PDF
V Greshta, Z Lechovitser, V Ol’shanetskii, S Berezkin
Дослідження жаростійкості багатокомпонентного нікелевого сплаву, модифікованого нанодисперсними композиціями PDF PDF (English)
A Kalinin
Механические свойства стали 30ХГСА после изотермической закалки из межкритического интервала температур по новому способу PDF
L Malinov, D Burova
О магнитном упорядочивании кластерных зон в аустенитных сталях при изменении их состава или деформационном воздействии PDF
V Olshanetskii, G Snizhnoi