ПРО ВПЛИВ ФОРМИ КАМЕР ЗГОРАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Автор(и)

  • Г. І. Слинько Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0002-1954-8530
  • С. О. Беженов Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0001-7329-356X
  • В. І. Бокарьов Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0001-7675-8094
  • В. В. Слинько Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0002-4553-8387
  • І. В. Шемет Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2024-1-8

Ключові слова:

багатофакторний експеримент, двигун внутрішнього згорання, дизель, камера згорання, робочий процес, план експериментальних досліджень.

Анотація

Мета роботи. Підвищення ефективних показників роботи дизельного двигуна за рахунок покращення перебігу теплових процесів в камері згоряння, зокрема, зменшення часу утворення робочої суміші.

Методи дослідження. Фізико-математична модель розрахунку робочого циклу ДВЗ другого рівня у другій модифікації – як основа обчислювального експерименту, а також планування багатофакторного експерименту на основі моделей першого та другого порядків. Обчислювальні розрахунки згідно наведеної моделі проводилися  за програмою Engine Calculation , в якій реалізовано модифікований метод Ейлера.

Отримані результати. Досліджено вплив форми камер згорання дизельного двигуна на його ефективні показники. Показано, що коригування форми поршня (коригування профілю його днища), має прямий вплив на  процеси сумішоутворення і згоряння, що позначається на показниках роботи двигуна, таких, як економічність та потужність. Побудовано план експериментальних досліджень, на основі якого в результаті теплового розрахунку одержано залежності ефективних показників двигуна від досліджуваних параметрів.

Наукова новизна. Вперше на основі багатофакторного експерименту проаналізовано з ефектом взаємодії вплив на ефективні показники роботи дизельного двигуна таких факторів як відносна площа теплообміну поршня та показник характеру згорання. Доведено, що спiввiдношення Fп'/Fп = 1,3 із величиною показника характеру згоряння m1 = 0,4 є оптимальним для забезпечення ефективних показникiв роботи дизельного двигуна.

Практична цінність. Запропоновану модернізацію форми камери згоряння існуючого двигуна, яка дає можливість підвищити його індикаторний к.к.д при зменшенні питомої індикаторної витрати палива, можна застосувати на дизельних двигунах аналогiчного класу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-11

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні