КОРИГУВАННЯ ПАРИ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОСОЗУБИХ КОЛІС ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБІВ

Автор(и)

  • О. Г. Попович Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4959-8838
  • В. Г. Шевченко Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9037-6367

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-4-6

Ключові слова:

евольвентна зубчаста передача, циліндричне косозубе колесо, зношений шар, коефіцієнт зміщення твірної рейки.

Анотація

Мета роботи. Створити методику визначення коефіцієнтів зміщення твірної рейки, за яких під час роботи косозубої циліндричної передачі буде мінімальною сума швидкостей зношування евольвентних поверхонь на спряжених ділянках, розташованих в околі верхніх і нижніх активних точок профілів зубів ведучого та веденого коліс.

Методи дослідження базуються на комплексному застосуванні теорії евольвентної зубчастої передачі та закономірностей трибології; для визначення кореня нелінійного рівняння було застосовано відомий в обчислювальній математиці метод січних.

Отримані результати. Створено методику визначення раціональних значень параметрів коригування для коліс косозубої циліндричної передачі, при яких буде максимальною тривалість роботи цієї передачі до того часу, коли найбільша сума товщин зношеного шару на спряжених ділянках активних поверхонь зубів досягне гранично допустимого значення. Наведено приклад застосування цієї методики у проектувальному розрахунку косозубої циліндричної передачі.

Наукова новизна. Розроблено розрахункову модель для визначення суми товщин зношеного шару на найбільш підданих до зношування спряжених ділянках активних поверхонь зубів пари циліндричних косозубих коліс. Складено рівняння, що пов’язує такі значення коефіцієнтів зміщення твірної рейки для ведучого та веденого косозубих коліс, які мінімізують величину найбільшої серед сум швидкостей зношування на зазначених ділянках поверхонь зубів. Розв’язання цього рівняння чисельним методом для косозубої передачі зі стандартною міжосьовою відстанню дозволяє отримати раціональні значення параметрів коригування цих коліс.

Практична цінність. Створену методику визначення коефіцієнтів зміщення твірної рейки доцільно застосовувати при проектуванні косозубих циліндричних передач для машин і обладнання, що функціонують в умовах, за яких неможливо повністю захистити зону зачеплення зубів від потрапляння абразивних часток.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні