ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ВОЛЬФРАМОВОГО ДРОТУ ПРИ ЗВИЧАЙНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВОЛОЧІННЯ

Автор(и)

  • В. С. Вініченко Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0009-0001-7631-9822
  • А. В. Єршов Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0878-6434
  • В. Ю. Ольшанецький Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9485-4896
  • В. П. Волков Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0009-0006-9810-5805
  • Е. Ю. Іванченко Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-4-5

Ключові слова:

вольфрамоторієві сплави, пластичність при 20 °С, процес волочіння, випробування на кручення, математична модель, умови реального виробництва, методи порошкової металургії.

Анотація

Мета роботи. Полягає у розробці математичної моделі процесу волочіння вольфрамоторієвого дроту для аналізу впливу технологічних факторів вказаного процесу на пластичність виробляємого матеріалу та надання рекомендацій щодо вибору їх оптимальних значень, з точки зору, досягнення певної пластичності дроту при максимальній продуктивності процесу волочіння.

Методи дослідження. Проблему створення математичної моделі для дослідження впливу технологічних параметрів процесу волочіння на пластичність вольфрамоторієвого дроту вирішували з застосуванням теорії експерименту, зокрема, методу планування експерименту. Зразки матеріалів виготовляли з застосуванням методів порошкової металургії та обробки металів тиском, зокрема, волочіння. Експерименти проводили в умовах реального виробництва з застосуванням промислового обладнання. Пластичність вольфрамоторієвого дроту визначали проведенням випробувань на кручення з застосуванням машини К-5.

Отримані результати. Створена математична модель адекватно описує вплив технологічних факторів на пластичність вольфрамового дроту, що дозволяє досконаліше проаналізувати фізичні процеси, які відбуваються при його волочінні, скорегувати при необхідності режими волочіння без проведення великої кількості фізичних експериментів.

Наукова новизна. Розроблено математичну модель, яка дозволяє кількісно аналізувати вплив технологічних факторів процесу волочіння на пластичність виробляємого в умовах реального виробництва вольфрамоторієвого дроту.

Практична цінність. Робота може бути корисною технологам для більш продуктивного використання виробничого обладнання та зменшення витрат на виробництво експериментальних партій продукції.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні