ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ ЗАВДЯКИ ВПЛИВУ НА ПАРАМЕРТИ ГРАТОК

Автор(и)

  • О. А. Глотка Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3117-2687
  • В. Ю. Ольшанецький Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9485-4896
  • В. В. Кононов Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0479-1386

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-4-1

Ключові слова:

жароміцні нікелеві сплави, невідповідність гратки (γ/γ′- місфіт), співвідношення легуючих елементів, жароміцність.

Анотація

Мета роботи. Полягає у встановленні зв’язків між хімічним складом, механічними властивостями та розмірною невідповідністю кристалічних ґраток γ та γ′- фаз в жароміцних нікелевих сплавах. Що дає змогу зменшити обсяги експериментальних досліджень в умовах виробничого процесу та експериментальних розробок.

Методи дослідження. Наведено результати експериментальних і розрахункових даних, сформованих на основі експериментальних і взятих з відкритих джерел результатів. Фазовий склад визначали методом рентгеноструктурного аналізу з використанням методу фокусування Брегга-Брентано на дифрактометрі RIGAKU MINIFLEX 600 (CoKα- випромінювання). Експериментальні значення оброблялися методом найменших квадратів з отриманням кореляційних залежностей типу «параметр-властивість» та встановленням математичних рівнянь регресійних моделей, які оптимально описують ці залежності.

Отриманні результати. Встановлено, що зі збільшенням величини неузгодженості кристалічних ґраток міцність сплавів знижується внаслідок значних внутрішніх напружень. Виявлено, що для сплавів рівновісної та спрямованої кристалізації екстремум спостерігається при значенні 1,5...1,6 Кγ′, це пов’язано зі зменшенням кількості елементів у γ-твердому розчині. Показано, що отримані залежності відповідають дійсності і мають збіжність з експериментальними даними на рівні 10 %.

Наукова новизна. Цінність роботи полягає в тому, що отримано залежності впливу легуючих елементів на механічні властивості та невідповідність розмірів кристалічних ґраток, що дозволило визначити властивості без проведення експериментів. Встановлено, що зміни в ході залежностей тісно корелюють з процесами, що відбуваються в структурі сплавів.

Практична цінність. отримані залежності можуть бути використані як для розробки нових жароміцних сплавів, так і для вдосконалення складів промислових сплавів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості