БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ КОЛОНИ ПРЕСА

Автор(и)

  • В. Г. Шевченко Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9037-6367
  • С. Л. Рягін Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2888-8270
  • Д. Д. Арцибашева Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-3-9

Ключові слова:

прес, колона, поперечний переріз, розмір, оптимізація, критерій, напруження, рівноміцність.

Анотація

Мета роботи. Підвищення конкурентоспроможність є важливим науковим і практичним завданням у машинобудуванні. Прес є стаціонарним обладнанням, але зменшення маси його елементів, зокрема – колони, знижує собівартість, полегшує транспортування та монтаж, тому сприяє зростанню привабливості виробу в ринкових умовах. Метою роботи є зменшення маси колони преса без ускладнення технологічного процесу її виготовлення та без додаткових витрат.

Методи дослідження. Математична модель була побудована на основі залежностей складного опору матеріалів. Для одноколонного преса при навантаженні має місце чисте згинання з розтяганням. Багатокритеріальну оптимізацію було здійснено за допомогою комп'ютерних засобів. Розрахунок виконувався за допомогою програми, написаної на мові Basic.

Отримані результати. В якості базового варіанту було обрано прес П6330 з коробчастим поперечним перерізом. Для запропонованого Т- образного зварного поперечного перерізу колони було визначено оптимальні геометричні розміри. Технологічний процес виготовлення такої колони спрощується.

Наукова новизна. З метою модернізації було запропоновано Т- образний зварний поперечний переріз колони. Така схема поперечного перерізу є більш перспективною та технологічною. При проведенні багатокритеріальної оптимізації були обрані наступні 3 критерії: рівноміцність з базовим варіантом, щонайбільша рівномірність розподілу напружень за перерізом, щонайменша площа поперечного перерізу. В якості 4-х варійованих параметрів були обрані головні геометричні розміри поперечного перерізу. Враховувалось, що товщини листів є дискретними та стандартними.

Практична цінність. Проведена багатокритеріальна оптимізація дала можливість знизити масу колони модернізованого варіанту приблизно на 45 % без збільшення габаритів поперечного перерізу. У порівнянні з базовим варіантом це дає можливість помітно зменшити собівартість колони та полегшити транспортування і монтаж преса.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні