МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІТИНГОТРИВКОСТІ ТЕПЛООБМІННИКІВ ЗІ СПЛАВУ 06ХН28МДТ В ОБОРОТНИХ ВОДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-3-7

Ключові слова:

cталь 06ХН28МДТ, AISI904L, КТП, критична температура пітингування, пітингова корозія, теплообмінник, оборотні води.

Анотація

Мета роботи. Полягає у розробці математичних моделей, які описують залежності критичних температур пітингування (КТП) сплаву 06ХН28МДТ (аналог сталі AISI904L) у модельних оборотних водах з рН 4…8 і концентрацією хлоридів від 350 до 600 мг/л.

Методи дослідження. Розроблені математичні моделі ґрунтуються на багатомірних лінійних регресіях першого порядку та багатомірних квадратичних регресіях з поєднанням ознак.

Отримані результати. За результатами аналізу розробленої математичної моделі, хімічного складу, структурної гетерогенності досліджуваних плавок сплаву та параметрів модельних оборотних вод (рН і концентрація хлоридів) встановлено, що значимими змінними моделі є параметри середовища, середній діаметр зерна аустеніту сплаву 06ХН28МДТ та вміст у ньому хрому в межах стандарту на його виробництво. Оскільки показано, що КТП сплаву 06ХН28МДТ зростає на 8,3°С зі зниженням концентрації хлоридів у модельних оборотних водах від 600 до 350 мг/л, на 6,8°С зі збільшенням їх рН від 4 до 8, на 5,9 °С зі зменшенням середнього діаметру зерна аустеніту від 31 до 11 мкм та на 4,7°С зі зменшенням вмісту хрому від 24,31 до 21,84 мас., %. Виявлено, що за таких самих умов досліджень параметри модельних оборотних вод найсуттєвіше впливають на КТП сплаву 06ХН28МДТ.

Наукова новизна. На підставі встановлених залежностей між критичним температурами пітингування сплаву 06ХН28МДТ його хімічним складом у межах стандарту та структурною гетерогенністю розроблено механізми їх впливу на пітинготривкість цього конструктивного матеріалу в оборотних промислових водах. Встановлено, що розміри включень нітридів та оксисульфідів титану в сплаві не впливають на вірогідність зародження і росту в їх околі стабільних пітингів у хлоридовмісних середовищах..

Практична цінність. Розроблені математичні моделі запропоновано застосовувати до вибору найтривкіших до пітингування в оборотних промислових водах плавок сплаву 06ХН28МДТ та прогнозування їхнього пітингування при експлуатації теплообмінників.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-11 — Оновлено 2023-10-16

Версії

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні