ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ЯК ЗАМІННИКІВ ТЕПЛОСТІЙКИХ ШТАМПОВИХ СТАЛЕЙ, ВИСОКОАЗОТИСТИХ АУСТЕНІТНИХ ХРОМОМАРГАНЦЕВИХ СТАЛЕЙ З ВАНАДІЄМ ТА МОЛІБДЕНОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-3-3

Ключові слова:

високоазотиста аустенітна сталь, легування молібденом, дисперсійне твердіння, структура, надлишкові фази, високотемпературна міцність, переваги, теплостійка штампова сталь.

Анотація

Мета роботи. Дослідження ефективності додаткового (поряд з ванадієм) легування високоазотистих аустенітних хромомарганцевих сталей молібденом для визначення перспектив їх використання замість високотеплостійких серійних штампових сталей мартенситного класу.

Методи дослідження. Металографічний, дюрометричний, випробування на розтяг та ударну в’язкість при кімнатній та високих температурах.

Отримані результати. Встановлені особливості дисперсійного твердіння та мікроструктур дослідницьких високоазотистих аустенітних хромомарганцевих сталей, що леговані ванадієм та молібденом. Визначені механічні властивості обраних сталей в залежності від вмісту зміцнювальних легувальних елементів. Виявлені суттєві переваги у високотемпературній (750 та 850 °С) міцності високоазотистих аустенітних хромомарганцевих сталей, легованих ванадієм та молібденом, порівняно з серійною високотеплостійкою штамповою сталлю марки 5Х3В3МФС (ДИ23). Найбільші показники твердості та міцності відповідають дослідницькій сталі 60Х11Г16АФ2М2, що дозволяє рекомендувати її, як ефективний замінник штампових сталей, при вимогах підвищеного опору високотемпературному знеміцненню гарячештампового інструменту.

Наукова новизна. Визначена аномальна наявність мінімуму на кривих дисперсійного твердіння високоазотистих аустенітних хромомарганцевих сталей з молібденом та зсув його в бік меншої тривалості старіння при зростанні температури старіння. Виявлено утворення крупних частинок первинних надлишкових фаз при зростанні в сталях вмісту ванадію та молібдену. Встановлені залежності характеристик міцності та пластичності  від сумарного легування досліджених аустенітних хромомарганцевих сталей азотом та вуглецем.

Практична цінність. Встановлена ефективність легування молібденом разом з ванадієм високоазотистих аустенітних хромомарганцевих сталей для забезпечення значних (в 1,5…2,5 рази) переваг у високотемпературній міцності порівняно з теплостійкими серійними штамповими сталями. Дослідницька сталь  60Х11Г16АФ2М2 може бути найбільш перспективним замінником штампових сталей в умовах високих силових навантажень при температурах експлуатації 750 °С та вище.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Номер

Розділ

Конструкційні і функціональні матеріали