ПРОГНОЗУВАННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ПОКРИТТІВ З ПОРОШКУ АСД-1, ОТРИМАНИХ ХОЛОДНИМ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЮВАННЯМ

Автор(и)

  • О. В. Шорінов Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5057-6679
  • А. І. Долматов Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7943-2890
  • К. Б. Балушок АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8212-9275
  • С. О. Поливяний АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-3-2

Ключові слова:

планування експерименту, дисперсійний аналіз, рівняння регресії, режими напилювання, оптимізація.

Анотація

Мета роботи. Отримати математичну модель для опису залежності мікротвердості покриттів з порошку алюмінію АСД-1 від трьох основних факторів процесу холодного газодинамічного напилювання з використанням статистичних методів планування експерименту.

Методи дослідження. Для проведення експериментальних досліджень використовувались методи статистичного планування багатофакторних експериментів і регресійного аналізу. Дослідження мікротвердості виконано за стандартною методикою, наведеною в ГОСТ 9450-76. Підготовка поперечних мікрошліфів для досліджень мікротвердості проведено за стандартними методиками з підготовки зразків для металографічних досліджень мікроструктури. Для оброблення статистичних даних використано спеціалізовану комп’ютерну програму Stat-Ease 360.

Отримані результати. Досліджено комплексний вплив параметрів процесу холодного газодинамічного напилювання на мікротвердість покриттів з порошку АСД-1 в широкому діапазоні значень. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що в досліджуваних діапазонах робочих режимів напилювання можливо отримати мікротвердість покриттів від 49 до 66 HV0,15. Результати дисперсійного аналізу показали, що температура газу і дистанція напилювання найбільшим чином впливають на мікротвердість покриттів, в той час як тиск газу значного впливу на останню не має. Отримане рівняння регресії може бути використане для прогнозування мікротвердості покриттів з досліджуваного порошку, а похибка між розрахунковими та фактичними значеннями не перевищує 5 %.

Наукова новизна. Отримано емпіричні залежності мікротвердості покриттів з порошку АСД-1, нанесені холодним газодинамічним напилюванням, від температури та тиску газу на вході в сопло, а також дистанції напилювання в заданих діапазонах значень.

Практична цінність. Отримані залежності мікротвердості покриттів від параметрів процесу можуть бути використані для вибору режимів холодного газодинамічного напилювання захисних й відновлювальних покриттів, зокрема на деталі авіаційних двигунів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-08

Номер

Розділ

Конструкційні і функціональні матеріали