МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОРОЗІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАЛЕЙ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ В ХЛОРИДОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРИ РОБОТІ ПЛАСТИНЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИК

Автор(и)

  • О. Е. Нарівський ТОВ «Укрспецмаш», м. Бердянськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5608-1474
  • Г. В. Сніжной Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1452-0544
  • C. O. Cубботін Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5814-8268
  • С. Д. Леощенко Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5099-5518
  • Т. В. Пуліна Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2672-8281
  • В. Л. Сніжной Запорізький національний університет , м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-1-7

Ключові слова:

пластинчасті теплообмінники, оборотні води, пітінгова корозія, структура, нейронні мережі.

Анотація

Мета роботи. Полягає у розробці математичних моделей, які описують залежності критичних температур пітінгування сталей AISI 304, 08Х18Н10, AISI 321, 12Х18Н10Т у модельних оборотних водах з pH 4…8 та концентрацією хлоридів від 350 до 600 мг/л.

Методи дослідження. Розроблені математичні моделі ґрунтуються на лінійних квадратичних регресіях і нейронній мережі прямого поширення сигналу для скороченого набору ознак.

Отримані результати. Встановлено, що критичні температури пітінгування досліджуваних аустенітних хромонікелевих сталей зростають при збільшенні pH оборотної води, кількості оксидів розміром до       3,95 мкм, середньої відстані між нітридами титану, вмісту Cr та зменшенні концентрації хлоридів у обо-ротних водах, середньої відстані між оксидами, середнього діаметра зерна аустеніту.

Наукова новизна. На підставі встановлених залежностей між критичними температурами пітінгування корозійнотривких сталей AISI 304, 08Х18Н10, AISI 321, 12Х18Н10Т їх хімічним складом у межах стандарту та структурною гетерогенністю розроблено механізми їх впливу на пітінготривкість цих конструкційних матеріалів в оборотних хлоридовмісних водах. Встановлено, що метастабільні пітінги утворюються в твердому розчині аустеніту сталей в околі оксидів розміром 1,98…3,95 мкм і репасивуються не досягнувши критичних розмірів близько 5 мкм, що сприяє зростанню їх пітінготривкості в оборотних хлоридовмісних середовищах.

Практична цінність. Розроблені математичні моделі запропоновано застосовувати для вибору оптимальних плавок аустенітних хромонікелевих сталей для виробництва теплообмінників та прогнозування їхньої пітінготривкості в процесі їх експлуатації в оборотних водах. Виявлено процеси, що сприяють перфорації теплопередаючих елементів теплообмінників при їх експлуатації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-20 — Оновлено 2023-04-25

Версії

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні