ВПЛИВ ВУГЛЕЦЮ І НЕГАТИВНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ АУСТЕНІТНОЇ ВИСОКОМАРГАНЦЕВОЇ СТАЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-1-4

Ключові слова:

високомарганцева сталь, модифікування, аустеніт, мартенсит, карбід, межа міцності, ударна в’язкість, зносостійкість.

Анотація

Мета роботи. Полягає у встановленні впливу вуглецю і марганцю, концентрацій модифікаторів, темпера-тури випробувань на фізико-механічні властивості і зносостійкість аустенітної високомарганцевої сталі Г13Л.

Методи дослідження. Визначення ударної в'язкості проводили на маятниковому копрі МК-30А, мікротвердості – на приладі ПМТ-3. Для визначення щільності був застосований метод гідростатичного зважування. Мікроструктурний аналіз та дослідження неметалевих включень проводили на металографічному та електронному мікроскопах. Корозійну стійкість визначали в модельному середовищі з pH9, що відповідало виробничим умовам збагачувальних процесів чорної і кольорової металургії.

Отримані результати. Встановлено, що найкращі показники властивостей сталі 110Г13Л забезпечуються при середніх значеннях концентрацій вуглецю і марганцю в межах стандарту. Для деталей, які працюють при низьких ударних навантаженнях, доцільним є застосування аустенітних зносостійких сталей з концентраціями марганцю на нижньому, а вуглецю на верхньому рівнях в межах стандартного хімічного складу.

Наукова новизна. Уточнені і отримані нові залежності впливу вуглецю, модифікування на структуру, неметалеві включення і фізико-механічні властивості високомарганцевої сталі. Межа міцності сталі з підвищенням вмісту вуглецю монотонно зростає, а залежності, що описують змінення показників пластичності, ударної в’язкості і твердості мають екстремальний характер.

Практична цінність. Запропоновано раціональний метод модифікування для підвищення експлуатаційних характеристик сталей. Досліджено вплив температури випробувань на ударну в’язкість сталі при зміненнях концентрацій вуглецю, як основного показника надійності роботи деталей машин при низьких температурах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-20

Номер

Розділ

Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів