НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ КРИТИЧНИХ ТЕМПЕРАТУР ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ РІВНООСНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • О. А. Глотка Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3117-2687
  • В. Ю. Ольшанецький Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9485-4896
  • C. Б. Бєліков Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-1386
  • В. В. Кононов Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-1386
  • В. В. Хвостак Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-1-2

Ключові слова:

жароміцні нікелеві сплави рівноосної кристалізації, хімічний склад, діаграма, критичні температури.

Анотація

Мета роботи. Полягає у встановленні закономірностей впливу легувальних елементів на теплофізичні характеристики жароміцних нікелевих сплавів рівноосної кристалізації, що дозволяє оптимізувати процеси виготовлення та термічного оброблення.

Методи дослідження. Експериментальні значення оброблялися математичними методами з отриманням кореляційних залежностей типу «параметр-властивість», що оптимально їх описують. Для експериментально-теоретичних досліджень температурної здатності сформовано робочу вибірку сплавів, що складається з відомих промислових жароміцних нікелевих сплавів для рівноосного лиття вітчизняного та закордонного виробництва.

Отримані результати. Встановлено закономірності впливу хімічного складу жароміцних нікелевих сплавів рівноосної кристалізації на теплофізичні характеристики. Отримані співвідношення, що дозволяють врахувати критерії конкуренції (кооперації) хімічних елементів та отримати діаграми, за допомогою яких можна визначити критичні температури.

Наукова новизна. Раніше отримані і нові співвідношення Кg¢, Кg, КМС та КМ23С6 дозволяють врахувати критерії конкуренції (кооперації) хімічних елементів у складі жароміцних нікелевих сплавів рівноосної кристалізації. Завдяки цим співвідношенням отримана діаграма, за допомогою якої можна встановити теплофізичні характеристики жароміцних сплавів.

Практична цінність. Запропоновані ефективні рішення по встановленню основних критичних температур жароміцних сплавів рівноосної кристалізації, що дало змогу оптимізувати температури виробництва, термічної обробки та експлуатації. Отримані розрахункові значення критичних температур мали задовільну збіжність з результатами отриманими диференціально-термічним аналізом.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-20

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості