Це застарівша версія, яка була опублікована 2023-04-20. Прочитайте найбільш нову версію.

ПРО ЗАРОДЖЕННЯ α- МАРТЕНСИТУ В СТАЛЯХ І СПЛАВАХ ЗАЛІЗА

Автор(и)

  • І. В. Золотаревський Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0001-5512-3102
  • В. Ю. Ольшанецький Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Україна https://orcid.org/0000-0002-9485-4896

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2023-1-1

Ключові слова:

інварні сплави, суперпарамагнетизм, магнітні (концентраційні) неоднорідності, γ→α-перетворення, магнітні переходи першого і другого роду, сильні імпульсні магнітні поля, дислокаційні і магнітні зародки мартенситу.

Анотація

Мета роботи. Дослідити можливість зародження мартенситу на магнітних (концентраційних) неодно-рідностях аустеніту хромонікелевих сталей.

Методи дослідження. Узагальнення експериментальних і теоретичних досліджень впливу сильних магнітних полів на мартенситне перетворення в сталях і сплавах заліза з врахуванням магнітного стану аустеніту.

Отримані результати. Аналіз магнітного стану аустеніту і аномально великий вплив сильного магнітного поля на зміщення мартенситної точки в сталі 40Х2Н20 свідчить про те, що перетворення аустеніту в мартенсит в ній є «магнітним фазовим переходом першого роду», як і в деяких інших сталях і сплавах на залізонікелевій основі.

Наукова новизна. Пояснено деякі особливості мартенситного перетворення в сталях і сплавах заліза. Передбачається, що мартенсит при «магнітному γ→α- переході» зароджується на магнітних неоднорідностях з розорієнтованою магнітною структурою типу «спінове скло». Вимушена магнітострикція при парапроцесі і спонтанна магнітострикція нижче точки Кюрі приводять до виникнення колінеарного феромагнетизму зі зміною координаційного числа з 12 до 8. Сильний всебічний тиск веде до виникнення колінеарного антиферомагнетизму і стабілізації γ- фази. В парамагнітному аустеніті зародження α-мартенситу відбувається на дислокаційних зародках, розміри яких мають такий же порядок величини (по об’єму), як і магнітні неоднорідності в системі Fe-Ni.

Практична цінність. Отримані в роботі результати розширюють уявлення про мартенситне перетворення в сталях і дають підстави для пояснення деяких особливостей при їх термічній обробці.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-20

Версії

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості