ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПРИ КІНЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • С.І. Дядя Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine
  • O.Б. Козлова Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine
  • Є.В. Кушнір Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine
  • Д.Р. Карамушка Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-2-12

Ключові слова:

фрезерування, профілограма, осцилограма, хвилястість, крок, висота.

Анотація

Мета роботи. Дослідження коливань, які виникають при кінцевому фрезеруванні та їх вплив на формування обробленої поверхні.

Методи дослідження. Дослідження проводили експериметальним методом, при якому записували осцилограми коливаннь деталі з виділенням часу різання при  фрезеруванні. Аналітичним методом досліджували базові фрагменти осцилограм, на яких виміряли параметри, що характеризують процес фрезерування, і визначали їх зв'язок з обробленою поверхнею.

Отриманні результати. При фрезеруванні з низькими частотами обертання шпинделя, при попутному та зустрічному напряму подачі, на деталь діють різні види коливань, які характерні для першій та другій швидкісній зоні коливань. При зустрічному та попутному кінцевому фрезеруванні у першій швидкісній зоні коливань діють тільки вимушені коливання. У другій швидкісній зоні при зустрічному фрезеруванні на вимушені коливання накладаються супроводжуючі власні коливання технологічної системи. Експепиментально-аналітично доведено, що виникаюче при цьому відхилення від положення пружної рівноваги першої хвилі супроводжуючих коливань впливає на крок та висоту хвилястості обробленої поверхні, що підтверджує зв'язок між динамікою кінцевого фрезерування і формоутворенням.

Наукова новизна. Оцінка впливу супроводжуючих вільних коливань технологічної системи при різанні на формування обробленої поверхні здійснюється за допомогою параметрів, що характеризують динаміку кінцевого фрезерування.

Практична цінність. Отримані результати доводять вплив швидкості різання на амплітуду супрводжуючих вільних коливань технолтгічної системи і надають можливість обирати режими різання, що забезпечують вібросталість фрезерування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05 — Оновлено 2023-01-09

Версії

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні