ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЧАСТИНОК ПОРОШКУ Ni+Al2O3 В НАДЗВУКОВОМУ СОПЛІ ПРИ ГАЗОДИ-НАМІЧНОМУ НАПИЛЮВАННІ АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ

Автор(и)

  • О.В. Шорінов Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Ukraine
  • С.О. Поливяний АТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-2-11

Ключові слова:

покриття, газотермічне напилювання, ізоентропійна модель, надзвуковий потік, сопло, температурно-швидкісні параметри.

Анотація

Мета роботи. Розрахувати температуру і швидкість частинок нікелю та оксиду алюмінію, що знаходяться в надзвуковому потоці, в каналі сопла для холодного газодинамічного напилювання низького тиску. Дослідити вплив параметрів газу на вході в сопло, а саме температури і тиску, на швидкість і температуру частинок на виході з сопла.

Методи дослідження. Розрахунок температурно-швидкісних характеристик частинок порошку виконується після визначення параметрів газового потоку в каналі надзвукового сопла з використанням відомих газодинамічних залежностей. Початковими даними для розрахунку є геометрія сопла, температура і тиск газу (повітря) на вході. В розрахунках енергетичних параметрів частинок враховується густина матеріалу з якого вони отримані, а також їх діаметр – частинки нікелю з діаметром 25 мкм та частинки оксиду алюмінію з діаметром 22 мкм.

Отримані результати. За результатами розрахунків побудовано графіки зміни швидкостей та температур частинок досліджуваних порошків, а також газу, в каналі надзвукового сопла установки для холодного газодинамічного напилювання низького тиску. Також побудовано залежності температурно-швидкісних параметрів частинок на виході з сопла в діапазоні початкових значень температури на вході в сопло від 300 до          600 °С і тиску від 0,6 до 1,0 МПа.

Наукова новизна. Показано вплив початкових параметрів газу на вході в сопло в широкому діапазоні значень на температуру і швидкість частинок нікелю і оксиду алюмінію при холодному газодинамічному напилюванні низького тиску.

Практична цінність. Отримані результати можуть бути використані для призначення раціональних параметрів напилювання при розробленні технологічних процесів напилювання захисних і відновлювальних покриттів з порошкової суміші Ni+Al2O3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05 — Оновлено 2023-01-09

Версії

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні