ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИБІРКОВОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ (ВЛП) ТА ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ AlSi10Mg РІЗНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • С.В. Аджамський ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро, Ukraine
  • Г.А. Кононенко ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро, Ukraine
  • Р.В. Подольський ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-2-7

Ключові слова:

вибіркове лазерне плавлення, механічні властивості, щільність, AlSi10Mg.

Анотація

Мета роботи. Встановити раціональні режими виготовлення зразків з алюмінієвого сплаву AlSi10Mg при товщині шару 40 мкм за технологією вибіркового лазерного плавлення, дослідження їх механічних властивостей, та порівняння зі зразками, виготовленими за традиційним способом виробництва.

Методи дослідження. Для визначення структурного стану сплавів використовували оптичну мікроскопію, гранулометричний аналіз проводили за допомогою скануючого електронного мікроскопу, механічні властивості визначали за стандартною методикою з застосуванням розривної машини; визначення пористості проводили за результатами мікроструктурного аналізу як відсоток площі, який займають пори.

Отримані результати. Виконані дослідження впливу зміни параметрів (швидкість сканування, відстань між треками) виготовлення зразків за технологією вибіркового лазерного плавлення на  зміну щільності виробу. Встановлено, що при збільшенні швидкості сканування до 1200 мм/с більш значну роль в отриманні високої щільності відграє саме відстань між треками. З аналізу механічних властивостей встановлено, що зразки виготовлені за технологією вибіркового лазерного плавлення за рекомендованими режимами мають вище значення тимчасового опору на 28 %, та менші значення характеристик пластичності (відносне подовження та відносне звуження) на 17,4 % та 31,7 % відповідно в порівнянні зі зразками, виготовленими за традиційним способом виробництва.

Наукова новизна. Встановлено залежність зміни щільності дослідних зразків виготовлених за ВЛП-технологією з AlSi10Mg від параметрів виготовлення. Встановлено, що при швидкості сканування 1000…1100 мм/с зразки мають розмір пор в середньому від 2…7 мкм; зразки, виготовлені при швидкості сканування 1200 мм/с – від 1 до 5 мкм.

Практична значимість. Застосування отриманих результатів дозволить виготовляти деталі з підвищеними характеристиками міцності зі сплаву на основі алюмінію AlSi10Mg .

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-05 — Оновлено 2023-01-09

Версії

Номер

Розділ

Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів