ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ЗВАРНОГО ШВА КОРОБЧАСТОЇ БАЛКИ ІЗ СТАЛІ 09Г2С

Автор(и)

  • С. Л. Рягін Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-1-10

Ключові слова:

коробчаста балка, зварний шов, зразок, поперечний переріз, експеримент, модуль Юнга, тензометр, метод щонайменших квадратів.

Анотація

Мета роботи. Експериментальне визначення без електричної тензиметрії значень модуля Юнга при різних навантаженнях для зразка із сталі 09Г2С з повздожнім розташуванням зварного шва та для основного металу, що використовується при виготовленні коробчастих балок. Порівняння отриманих результатів між собою та з даними літературних джерел.

Методи дослідження. Експеримент, тензиметрія, метод щонайменших квадратів.

Отримані результати. Для виготовлення зразка були зварені декілька полос металу із сталі 09Г2С, розташованих хрестообразно. З отриманої деталі був виготовлений зразок з повздожнім розташуванням зварного шва та прямокутним поперечним перерізом шляхом фрезеруванням з охолодженням. Були проведені випробування на повіреному обладнанні для визначення модуля Юнга зварного шва та основного металу. Під час експерименту деформації вимірювались важільним тензометром. Обробка експериментальних результатів здійснювалась методом щонайменших квадратів. Отримані результати порівняні між собою та з даними літературних джерел. Встановлено, що величини модуля Юнга основного металу за всіма джерелами співставимі, але відрізняються одна від одної. Величини модуля Юнга зварного шва відрізняються принципово. За експериментальними даними іншого автора, модуль Юнга зварного шва є дещо більшим за модуль Юнга основного металу. За отриманими експериментальними даними, модуль Юнга зварного шва є дещо меншим за модуль Юнга основного металу. Ця різниця може бути пов’язана, зокрема, з різними способами виготовлення зразків для визначення модуля Юнга зварного шва.

Наукова новизна. Значення модуля Юнга для зразка із сталі 09Г2С з повздожнім розташуванням зварного шва експериментально визначено за допомогою механічної тензиметрії при різних навантаженнях та з обробкою результатів методом щонайменших квадратів.

Практична цінність. Експериментально визначені значення модуля Юнга зварного шва та основного металу необхідні при фізичному та математичному моделюванні напруженого стану коробчастих балок із сталі 09Г2С.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні