ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА МОРФОЛОГІЮ І ТИП КАРБІДІВ В ЖАРОМІЦНОМУ НІКЕЛЕВОМУ СПЛАВІ

Автор(и)

  • О. А. Глотка Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine
  • В. Л. Грешта Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine
  • В. Ю. Ольшанецький Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-1-2

Ключові слова:

жароміцні нікелеві сплави, хімічний склад, морфологія, карбіди, критичні температури.

Анотація

Мета роботи. Полягає в оптимізації хімічного складу та морфології карбідів зварюваного жароміцного нікелевого сплаву шляхом зміни хімічного складу, що дозволяє збільшити експлуатаційні властивості корпусних деталей шляхом удосконалення форми та розмірів карбідної складової.

Методи дослідження. Моделювання процесів здійснювалось методом CALPHAD. Вихідними даними були хімічні склади модельних сплавів з різною концентрацією карбідоутворюючих елементів. Результатом обчислення були хімічні склади карбідів, що виділяються у відповідних системах. Експериментальні значення оброблялися методом найменших квадратів з отриманням кореляційних залежностей типу «параметр-властивість» та встановленням математичних рівнянь регресійних моделей, які оптимально описують ці залежності.

Отримані результати. Встановлено закономірності впливу хімічного складу металу на морфологію та тип карбідів. Показано, що залежно від введених хімічних елементів у системі можуть змінюватись типи карбідів та їх хімічний склад, що призводить до зменшення процесів тріщиноутворення у матеріалі. Показано, що зміна складу матеріалу впливає на форму, розмір та склад первинних карбідів.

Наукова новизна. Встановлені залежності багатокомпонентної системи Ni-22,5Cr-19Co-1,9Al-3,7Ti-2W-1,4Та-1Nb-0,15C дозволяють визначати хімічний склад карбідів по хімічному складу сплаву. Це дає змогу змінювати типи карбідів, їх склад та морфологію, цим самим покращуючи механічні властивості матеріалу, на сам перед втомні та жароміцні характеристики.

Практична цінність. Запропоновано ефективне рішення по встановленню структурно-фазового стану жароміцних нікелевих сплавів шляхом оптимізації їх хімічного складу, що дало змогу підвищити експлуатаційні властивості матеріалу. Встановлені залежності можуть бути використані при оптимізації складу промислових жароміцних ливарних нікелевих сплавів та при розробці нових композицій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості