Вплив системи легування та розмірної невідповідності решіток g- і g'- фаз на характеристики міцності монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів

Автор(и)

  • В. Ю. Ольшанецький Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine
  • О. А. Глотка Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine
  • В. В. Кононов Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-3-01

Ключові слова:

математичне моделювання, ливарні жароміцні нікелеві сплави, розмірна невідповідність кристалічних граток (місфіт),короткочасна та довготривала міцність, співвідношення легувальних елементів.

Анотація

Мета роботи. Отримання прогнозуючих регресійних моделей, за допомогою яких можна адекватно розраховувати механічні властивості монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів, без проведення попередніх експериментів..

Методи дослідження. Для експериментально-теоретичних досліджень температурної працездатності, сформовано робочу вибірку сплавів, що складається з відомих промислових жароміцних нікелевих сплавів для монокристалічного лиття вітчизняного і зарубіжного виробництва, які за вмістом основних елементів охоплюють широкий діапазон легування хімічними елементами. Отримані значення оброблялись в програмному комплексі Microsoft Office з отриманням математичних рівнянь регресійних моделей (ліній трендів), що оптимально описують ці залежності.

Отримані результати. Розглянуто вплив легувальних елементів на схильність їх до утворення фаз та їх морфологію в ливарних жароміцних нікелевих сплавах. На основі впливу елементів на фазоутворення було вперше розроблено коефіцієнт співвідношення легувальних елементів Кg¢ в сплавах даного класу.

Виявлено тісну кореляційну залежність співвідношення Кg¢ з розмірною невідповідністю кристалічних граток g- та g¢- фаз (місфіт). Також показано, що для багатокомпонентних нікелевих систем можна з високою імовірністю прогнозувати місфіт, який істотно впливає на характеристики міцності сплавів даного класу.

Наведено регресійні моделі кореляційних залежностей від розмірної невідповідності (γ / γ'- місфіту), які дають можливість прогнозувати границі короткочасної і тривалої міцності сплавів. Показано, що величина місфіта при температурі експлуатації повинна прагнути до нуля. Це буде сприяти підвищенню структурної стабільності завдяки зведення до мінімуму структурних напружень, що забезпечує позитивний вплив на міцність та пластичні характеристики.

Наукова новизна. Вперше запропоновано коефіціент співвідношення легувальних елементів Кg¢ і має тісний кореляційний зв’язок з характеристиками міцності та розмірної невідповідності ливарних жароміцних нікелевих сплавів.

Практична цінність. Показано перспективний і ефективний напрямок у вирішенні задачі прогнозування основних характеристик, що впливають на комплекс службових властивостей сплавів як при розробці нових монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів, так і при вдосконаленні складів відомих промислових марок даного класу.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості