Розрахунок напружено-деформованого стану двох ортогонально спряже-них пластин при крайових умовах симетрії за допомогою матриць типу Гріна

Автор(и)

  • С.А. Левчук Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Ukraine
  • С.П. Швидка Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Ukraine
  • А.А. Хмельницький ЗНВК № 67, м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-2-13

Ключові слова:

складене тіло з двох пластин, напружено-деформований стан, матриця типу Гріна, крайові умови симетрії.

Анотація

Мета роботи. Розрахувати напружено-деформований стан двох ортогонально спряжених пластин за допомогою спеціально побудованих матриць типу Гріна.

Методи дослідження. Основи теорії тонких пластин, апарат тригонометричних рядів Фур’є, методи: гранично-складених задач, варіації довільних сталих, матриць типу Гріна.

Отримані результати. Було розглянуто задачу про пружну рівновагу пари пластин, з’єднаних під прямим кутом. На паралельних ребру з’єднання краях складеного тіла були обрані спеціальні крайові умови – умови симетрії. Відзначимо, що з фізичної точки зору досліджуване тіло може бути моделлю бічних стінок паралелепіпеда. Це забезпечується спеціальними умовами симетрії на обох краях складеного тіла, що паралельні ребру з’єднання пластин. Спосіб розрахунку, запропонований у роботі, дозволяє розраховувати напружено-деформований стан просторової конструкції з двох пластин в умовах довільного поверхневого навантаження. Як приклад застосування методу, наведено результати розрахунку (у вигляді ліній рівня) основних характеристик статичного деформування розглянутого прямокутного з’єднання двох пластин.

Наукова новизна. В даній статті був удосконалений метод розрахунку пари пластин, з’єднаних під прямим кутом, при крайових умовах симетрії, з подальшою графічною ілюстрацією отриманих результатів.

Практичне значення. Досліджувана у роботі задача моделює явища, які відбуваються, зокрема, при деформуванні елементів вулканізаційного обладнання. Одержані результати дозволяють виявити особливості роботи елементів конструкції складної структури і, у кінцевому рахунку, підвищити її ефективність шляхом оптимізації параметрів складових частин.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-14

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні