Напружено-деформований стан оболонки з малим початковим прогином під дією торцевого навантаження

Автор(и)

  • І.С. Пожуєва National University “Zaporozhye Polytechnic”, Ukraine
  • Т.І. Левицька National University “Zaporozhye Polytechnic”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-2-11

Ключові слова:

оболонка, малий прогин, торцеве навантаження, рівняння руху, характеристики.

Анотація

Мета роботи. Побудова методики розрахунку напружено-деформованого стану циліндричної оболонки з малим початковим прогином, до якої прикладається торцеве навантаження, з використанням методу характеристик. Зіставлення результатів розрахунку отриманої моделі з роботами інших авторів у цій області.

Методи дослідження. Для розрахунку було використано рівняння руху оболонки типу Тимошенко, що враховують як деформацію зсуву й інерцію обертання, так і деякі нелінійні члени, до яких був застосований метод характеристик. Для виводу рівнянь руху оболонки застосовувався варіаційний принцип Гамільтона-Остроградського.

Отримані результати. Запропоновано метод розрахунку напружено-деформованого стану циліндричної оболонки з малим початковим прогином за допомогою характеристик. Проведено порівняльний аналіз результатів розрахунків з дослідженнями в цій області інших авторів, що показав ефективність запропонованого методу.

Наукова новизна. Широке поширення одержали рівняння класичної теорії оболонок, засновані на гіпотезах Кірхгофа-Лява, що не враховують деформацію зсуву й інерцію обертання, а також лінійні рівняння типу Тимошенко. У даній роботі побудована модель напружено-деформованого стану осесиметричної оболонки з малими початковими прогинами, що враховує як деформацію зсуву й інерцію обертання, так і деякі нелінійні члени.

Практична цінність. Запропонований метод може бути використаний для розрахунку напружено-деформованого стану конструкцій, у яких присутні у якості  елементів тонкі оболонки з наявністю малого початкового прогину. Даний метод дозволяє проводити дослідження впливу характеристик початкового прогину на напружено-деформований стан всієї конструкції.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-14

Номер

Розділ

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні