Це застарівша версія, яка була опублікована 2021-03-11. Прочитайте найбільш нову версію.

Мікроскопічна кінетика ізотермічного спікання сплаву Fe-20 % (мас.) Mo

Автор(и)

  • V. Mazur Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine
  • P. Loboda Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine
  • T. Soloviova Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine
  • M. Vterkovskyi Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine
  • D. Remizov Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine
  • O. Kovryzhko Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine
  • L. Smolinskyi Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2020-2-4

Ключові слова:

cплави Fe-Mo, перитектоїдне перетворення, мікроскопічна кінетика

Анотація

Мета роботи. Дослідити особливості мікроскопічної кінетики перитектоїдного перетворення в сплавах системи Fe-Mo в ізотермічному режимі.

Методи дослідження. Мікроскопічний аналіз зразків на світловому (Jenaphot 2000, K. Zeiss) та растровому електронному (РЭМ-106И фірми Selmi) мікроскопах, рентгеноспектральний мікроаналіз розподілу концентрацій елементів між фазовими складовими, рентгенофазовий аналіз (дифрактометр Rigaku Ultima IV).

Отримані результати. Досліджено зміни мікроструктури, фазового складу та параметрів кристалічних решіток порошкового сплаву Fe-20 мас.% Мо при спіканні при 920 °С. Проаналізовано зміну маси часток фазових складових в продовж 7 годинної ізотермічної витримки. Особливостями мікроскопічної кінетики є утворення аномальної дифузійної пористості на початку процесу, немонотонна зміна часток фазових складових, формування проміжних фаз з нестабільною концентрацією компонентів. Запропоновано механізм процесу спікання.

Наукова новизна. Методом аналізу локальних дифузійних потоків атомів компонентів встановлено проходження локального перитектоїдного перетворення на границі Fe/Mo при ізотермічному підводi атомів Mo з утворенням кооперативної перитектоїдної структурної складової за схемою α- Fe + Mo → α + μ з надлишковими кристалами Mo.

Постановка завдань. Метою роботи є уточнення феноменологічної теорії перитектоїдного перетворення при ізотермічному збагаченні зерен α- Fe молібденом методом дослідження особливостей мікроскопічної кінетики в сплавах системи Fe-Mo.

Практична цінність. Виявлено (α + μ) перитектоїд з розгалуженими фазовими складовими кооперативного генезису, що утворює розвинену систему локальних дифузійних потоків атомів Mo в α- Fe. Це підвищує швидкість перитектоїдного перетворення молібдену при порівняно низькій температурі спікання для цих сплавів, що зменшує енергетичні витрати на технологічний процес.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-11

Версії

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості