НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ ПОМИЛКИ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автор(и)

  • V Pleckach НУ "Запорізька політехніка"
  • V Ol'shanetskii НУ "Запорізька політехніка"

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-1-12

Анотація

Список літератури
1. Плескач В. М. До наукової термінології у галузі порошкової металургії / Плескач В. М., Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. //
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2015. – № 2. – С. 143–145.
2. Плескач В. М. Терміни нових технологій у порошковій металургії / Плескач В. М., Ольшанецький В. Ю. // Нові матеріали
і технології в металургії та машинобудуванні.– 2017. – № 1. – С. 114–115.
3. Плескач В. М. Науково-технічна термінологія у галузі композиційних матеріалів / Плескач В. М. // Стандартизація,
сертифікація, якість. – 2020. – № 1. – С. 25–30.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпень : ВТФ «Перун», 2005. –
1728 с.
5. Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів. URL: http://uas.org.ua/ua/bank-danih/natsionalniy-bankterminiv/?
letter=%D0%90
6. Большой русско-украинский политехнический словарь / за ред. О. С. Благовєщенського. – К. : вид. дім «Чумацький шлях»,
2002. – 749 с.
7. Російсько-український словник з інженерних технологій / Укл. М. Ганіткевич, Б. Кінаш. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 240 с.
8. ДСТУ 3966:2009. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять –
[Чинний від 2010-07-01]. – К. : Держстандарт України, 2010. – 32 с.
9. Український правопис 2019. Схвалено МОН України (протокол № 14/4-13 від 24 жовтня 2018 р.) URL: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf

##submission.downloads##