МІКРОСКОПІЧНA КІНЕТИКA ПЕРИТЕКТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЛІГАТУРНИХ СПЛАВАХ Al-W

Автор(и)

  • V Mazur Національний технічний yніверситет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-1-6

Ключові слова:

сплави Al-W1, перитектичне перетворення2, мікроскопічна кінетика3, рафтінг4, локальні дифузійні поток5, контактне плавлення6

Анотація

Мета роботи. Дослідити особливості мікроскопічної кінетики перитектичного перетворення в лігатурних сплавах системи Al-W.

Методи дослідження. Мікроскопічний аналіз зразків на світловому (Jenaphot 2000 фірми Carl Zeiss) та растровому електронному (РЭМ-106И фірми Selmi) мікроскопах, рентгеноспектральний мікроаналіз розподілу концентрацій елементів між фазовими складовими, рентгенофазовий аналіз (дифрактометр Rigaku Ultima IV).

Отримані результати. Показано, що атомному розчиненню вольфраму в рідкому алюмінію передує ребіндерівське збагачення міжзеренних границь вольфраму атомами алюмінію з утворенням проміжної ε - або ζ - фази та наступним рафтінгом вольфрамового кристалу в рідкій фазі. Аналогічно розчиняються і дендритні кристали ε - та інших проміжних фаз, що утворилися при взаємодії вольфраму та рідкого алюмінію
по каскаду перитектичних реакцій.

Наукова новизна. Методом аналізу локальних дифузійних потоків атомів компонентів встановлено утворення рідко фазного прошарку на границі ε /W (або ζ /W) за дифузійним механізмом локального контактного плавлення.
Постановка завдання. Метою роботи є уточнення феноменологічної теорії перитектичного перетворення методом дослідження особливостей мікроскопічної кінетики в сплавах Al-W, в яких алюміній відіграє роль поверхнево-активного елементу.

Практична цінність. Виявлення рідко фазних прошарків між ε та W фазами утворює розвинену капілярну систему локальних дифузійних потоків атомів Al, які скеровані
до границі з вольфрамом. Це підвищує швидкість перитектичного перетворення вольфраму, покращує макроскопічну однорідність лігатурного сплаву, зменшує високотемпературне випаровування алюмінію в просторі вакуумної печі, зменшує енергетичні витрати на технологічний процес.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості