ПРОГНОЗУВАННЯ І КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМАРГАНЦЕВИХ СТАЛЕЙ ЗА АТОМНО-МАГНІТНИМ СТАНОМ АУСТЕНІТУ

Автор(и)

  • G Snizhnoi НУ "Запорізька політехніка"
  • V Ol’shanetskii НУ "Запорізька політехніка"
  • V Sajhnev НУ "Запорізька політехніка"

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-1-3

Ключові слова:

високомарганцева сталь1, аустеніт2, подовження3, звуження4, зносостійкість5, дислокація6, мартенсит деформації7, парамагнітна сприйнятливість8

Анотація

Мета роботи. Встановити кореляційний зв’язок між механічними властивостями високомарганцевих сталей і атомно-магнітним станом аустенітної матриці, який характеризується питомою парамагнітною сприйнятливістю χ0 аустеніту.

Методи дослідження. Випробування на розрив проводили на машині УРМ-50, межу міцності при розтягуванні на розрив, відносні подовження і звуження визначали відповідно до ГОСТ 1497-84. Мікротвердість вимірювали з використанням приладу ПМТ3 при навантаженні 50 г за стандартною методикою. Відносну зносостійкість К після ударно-абразивного зношування визначали в лабораторному кульовому млині. Визначення питомої парамагнітної сприйнятливості аустеніту (до механічних випробувань) здійснювали на магнітометричних терезах.

Отримані результати. Виходячи з результатів експериментальних досліджень, встановлено наявність
кореляції між механічними властивостями і питомою парамагнітною сприйнятливістю χ0 аустеніту, що дає можливість використовувати цю характеристику в якості ефективного критерію прогнозування і контролю механічних властивостей аустенітних сталей.

Наукова новизна. Запропоновано й експериментально підтверджено ідею про зв’язок між механічними властивостями аустенітних сталей і попередньо сформованим атомно-магнітним станом аустенітної матриці.

Постановка завдання. Переважну об’ємну частину сталей 100Г8Л, 110Г10Л становить парамагнітний аустеніт ( ≈ 99,93 %), а в сталі 110Г10Л його кількість досягає 100 %. Тому властивості цих сталей визначаються саме станом аустеніту та його перетвореннями. Аустеніт є парамагнетиком, який характеризується своєрідною електронною будовою, для якого надчутливим параметром є питома парамагнітна сприйнятливість χ0 (сумарний магнітний момент одиниці маси аустеніту при одиничному значенні магнітного поля). Пропонується дослідити вказані сталі з позицій атомно-магнітного стану аустенітної матриці.

Практична цінність. Запропонована номограма «питома парамагнітна сприйнятливість аустеніту - механічні властивості», яка може бути використана у виробничих умовах для прогнозування і контролю механічних властивостей, а саме показників міцності і ластичності.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості