ВТОРИННІ КАРБІДИ В БАГАТОКОМПОНЕНТНІЙ СИСТЕМІ Ni-13,5Cr-5Co-3,4Al-4,8Ti-7,3W-0,8Mo-0,015B-0,12C

Автор(и)

  • O Glotka Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя
  • V Klochikhin АТ "Мотор Січ"
  • V Ol’shanetskii Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6885-2021-1-1

Ключові слова:

ливарні жароміцні нікелеві сплави1, система легування2, метод CALPHAD3, структура4, склад карбідів5

Анотація

Мета роботи. Вивчити специфіку розподілу легувальних елементів у вторинних карбідах вбагатокомпонентній системі Ni-13,5Cr-5Co-3,4Al-4,8Ti-7,3W-0,8Mo-0,015B-0,12C за допомогоюрозрахункового методу прогнозування CALPHAD.

Методи досліджень. Для пошуку закономірностей та розрахунку закономірностей розподілу легувальнихелементів в сплаві, було обрано новітній метод CALPHAD, та проведено моделювання термодинамічнихпроцесів кристалізації фаз.

Отримані результати. результати термодинамічних розрахунків хімічного складу карбідів наведені ввигляді математичних залежностей. Отримано рівняння впливу легувальних елементів на температурирозчинення (виділення) вторинних карбідів. Показано, що отримані залежності тісно корелюють зтермодинамічними процесами, що відбуваються в системі.

Наукова новизна. Показано, що при підвищенні сумарної концентрації карбідоутворюючих елементів,ускладняється і хімічний склад карбідів типу М23С6. Вміст молібдену більше 2 % призводить до утворенняТЩП фази типу – Р, а зі збільшенням його концентрації спостерігається перетворення карбіду МС в карбідтипу М6С. При концентрації вольфраму в складі сплаву більше 10 % помітно підвищується ймовірністьвиділення в структурі ТЩП фаз типу σ- і μ-, що чинить негативний вплив на механічні властивості іжароміцність.

Практична цінність. На основі комплексного підходу для багатокомпонентних ЖНС отримані новірегресійні моделі, що дозволяють адекватно прогнозувати хімічний склад вторинних карбідів за хімічнимскладом сплаву, це дозволило реалізувати рішення задачі розрахункового прогнозування складу карбідів захімічним складом сплаву.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості