DOI: https://doi.org/10.15588/1607-6885-2019-1-6

Високоякісні сплави на основі магнію з поліпшеними властивостями для машинобудування

V.A Shalomeev, E.I Tsivirko, N.D Aikin

Анотація


Мета роботи. Дати теоретичний аналіз і обґрунтований вибір основних легуючих елементів для розробки магнієвих сплавів з високим рівнем властивостей.

Методи дослідження. Металографічний і рентгенівський методи дослідження. Визначення механічних властивостей при розтягуванні (ГОСТ 1497-84) і тривалої міцності при підвищених температурах (ГОСТ 9651-84).

Отримані результати. Показано взаємозв’язок між діаграмами стану і температурою плавлення обраних легуючих елементів з жаростійкістю магнієвих сплавів. Перспективними елементами для поліпшення жаростійкості магнієвих сплавів є Nd, Ge, Ag, Y, Sc, Zr, Si, Ti і Hf. Ці елементи утворюють складні інтерметалідні фази, що відрізняються топологією і морфологією. Під їх впливом подрібнюються макро- і мікрозерна металу, збільшується мікротвердість структурних компонентів.

У міру збільшення вмісту легуючих елементів в сплаві збільшувалися розміри сферичних интерметалідів і підвищувався загальна кількість надлишкової фази, покращуючи міцність і довговічність сплаву.

Встановлено, що жароміцність магнієвих сплавів залежить в першу чергу від кількості термостійкої інтерметалідної фази, кількісний вміст якої пов’язане з температурою плавлення легуючих елементів.

Наукова новизна. На основі атомно-електронної будови елементів, аналізу їх діаграм стану подвійних систем з магнієм визначено ряд легуючих елементів, які забезпечують краще поєднання механічних і жароміцних властивостей ливарних магнієвих сплавів.

Практична цінність. Використання нових магнієвих сплавів з високим комплексом механічних властивостей і жаростійкістю дозволило підвищити надійність і довговічність конструктивних елементів і деталей, які використовуються в різних галузях промисловості, наприклад, у машинобудуванні та виробництві авіаційних двигунів.

 


Ключові слова


магнієвий сплав1; легуючі елементи2; структура3; інтерметалідні включення4; механічні властивості5; жаростійкість6; подрібнення зерна7

Повний текст:

PDF


Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Національний університет "Запорізька політехніка", 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.