ПРО ПОБУДОВУ КРИВОЇ ЗНОСУ ДЛЯ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

N. Nechiporenko, O. Korotunova, Yu. Mastinovsky

Анотація


Розглядається задача побудови статистичної кривої зносу машин і устаткування. Передбачається, що найбільш узагальнене зображення динаміки зносу дає логістична крива. Наводиться алгоритм відновлення неперервної функції, яка задана своїми наближеними значеннями у вузлах довільної фіксованої сітки і має в області визначення не більше однієї точки перегину. В якості відновлювальної приймається функція, побудована на основі методу квазірозв’язків. Наведені алгоритми відновлення є оптимальними за порядком точності на відповідних класах функцій.


Ключові слова


функція однієї змінної, відновлення, логістична крива, крива зносу, оптимальність за точністю

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалев А. П. Определение износа при массовой оценке

кузнечно-прессовых машин / А. П. Ковалев, О. В. Теве-

лева, О. К. Шинкевич // Кузнечно-штамповочное про-

изводство. 2007. – № 8. – С. 40–47.

Практика оценки стоимости машин и оборудования :

Учеб. / А. П. Ковалев, А. А. Кушель, И. В. Королев,

П. В. Фадеев ; под ред. М. А. Федотовой. – М. : Финан-

сы и статистика, 2005. –272 с.

Смоляк С. А. Проблемы и парадоксы оценки машин и

оборудования. Сюита для оценщиков машин и обору-

дования / С. А. Смоляк. – М. : РИО МАОК, 2008. –

c.

Anson Marston. Engineering Valuation and Depreciation /

Anson Marston, Robley Winfrey, Jean C. Hempstead. –

Iowa State University Press, 1953. – 508 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.