МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОТЛИВКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ В ФОРМЕ ЛВМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПЛАВ

V. Seliverstov, T. Seliverstova

Анотація


Представлены результаты компьютерного моделирования герметизации блока отливок цилиндрической формы из стали Р18Л, получаемых по действующей технологии в формах литья по выплавляемым моделям. Показана возможность использования газодинамического воздействия на затвердевающий металл при условии изменения конструкции блока.


Ключові слова


моделирование герметизации, цилиндрические отливки, процесс затвердевания, расплав, газодинамическое воздействие

Повний текст:

PDF

Посилання


Деклараційний патент, Україна МПК (2006) В22D

/00 Спосіб отримання виливків/ Селівьорстов В.Ю.,

Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. № 28858 ; заявл.

08.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.

Деклараційний патент, Україна МПК (2006) В22D

/00 Пристрій для отримання виливків / Селівьор-

стов В. Ю., Хричиков В. Є., Доценко Ю. В. № 28859 ;

заявл. 03.08.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.

Селиверстов В. Ю. Технология газодинамического воз-

действия на расплав в литейной форме – один из перс-

пективных способов повышения качества металла отли-

вок / Селиверстов В. Ю. // Сучасні проблеми металургії. Наукові праці. 2007. – Т. 10. – С. 25–35.

Селиверстов В. Ю. Особенности определения технологических параметров газодинамического воздействия на расплав в литейной форме / Селиверстов В. Ю. // Системні технології: Регіональний міжвузівський збірник наукових праць / МОН України. Національна металургійна академія України. Вип. 4 (63) : Системні технології обробки інформації. Системне моделювання технологічних процесів. – Дніпропетровськ : ДНВП «Системні технології», 2009. – С. 91–98.

Селиверстов В. Ю. Методика расчета параметров газодинамического воздействия на затвердевающий металл в литейной форме / Селиверстов В. Ю., Михайловская Т. В. // Системні технології: Регіональний міжвузівський збірник наукових праць / МОН України. Національна металургійна академія України. Вип. 3 (68) : Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи. – Дніпропетровьк : НМетАУ, кафедра

Інформаційних технологій і систем, 2010. – С. 186–192.

Влияние газодинамического воздействия на распреде-

ление сульфидных включений в цилиндрической отлив-

ке из углеродистой стали, затвердевающей в кокиле /

[Селиверстов В. Ю., Михайловская Т. В., Доценко Ю. В.,

Мушенков Ю. А.] // Металлургическая и горнорудная

промышленность. – 2009. – № 5. – С. 40–43.

Особливості структуроутворення литої вуглецевої сталі

при газодинамічному впливі / [Селівьорстов В. Ю.,

Хричиков В. Є., Куцова В. З. та ін.] // Теорія і практика

металургії. – 2009. – № 5–6. – С. 80–85.

Селівьорстов В. Ю. Дослідження газодинамічного впливу на властивості литої вуглецевої сталі / Селівьорстов В. Ю. // Теорія і практика металургії. – 2007. – № 4–5. – С. 22–25.

Селівьорстов В. Ю. Використання технології газодина-

мічного впливу на розплав при литті по витоплюваним

моделям / Селівьорстов В. Ю., Кущ П. Д. // Вісник На-

ціонального технічного університету «ХПІ». Збірник

наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в

сучасних технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2010. –

№ 4 – С. 89–94


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.