ГРАНУЛОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКУ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ВІДЦЕНТРОВОГО ПЛАЗМОВОГО РОЗПИЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДУ

Z. Durіagina, A Trostіanchin, I. Lemishka

Анотація


Методами гранулометричного аналізу проведено дослідження порошку сплаву ВТ6, отриманого методом відцентрового плазмового розпилення. Показано, що частинки порошку після просіювання характеризуються незначним розкидом за розмірами в границях фракції. Встановлено, що ступінь неоднорідності в досліджуваних фракціях не перевищує 15 %.


Ключові слова


титан, сплав, порошок, форма, сфера, розмір, фракція

Повний текст:

PDF

Посилання


Gibson I. Additive Manufacturing Technologies / Gibson

I., Rosen D., Stucker B. -2nd ed. p/cm. ISBN 978-1-4939-

-6. – Georgia Institute of Technology, 2015. – 498 р.

Зленко М. А. Аддитивные технологии в машинострое-

нии / Зленко М. А., Попович А. А., Мутылина И. Н. –

Санкт-Петербург : Издательство политехнического уни-

верситета, 2013. – 221 с.

Donachie M. Super alloys: a technical guide / M. Donachie,

Jr., S. Donachie. - 2nd ed. p/cm. ISBN 0-87170-749-7. ASM

International. 2002.

ГОСТ Р 51568-99 (ИСО 3310-1-90). Сита лаборатор-

ные. Технические требования и методы испытаний. Часть

Сита лабораторные из металлической проволочной

сетки. – М. : Изд-во стандартов, 1999. – 7 с.

Конюхов А. Л. Руководство к использованию программного комплекса ImageJ для обработки изображений :

учебное методическое пособие / Конюхов А. Л. – Томск :

кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. – 105 с.

Walpole Roland E. Probability and Statistics for Engineers

and Scientists / Walpole Roland E., Myers Raymond H. –

-th. edition, Macmillan Publishing Company. – New York,

– 639 p. – ISBN 0-02-424170-9.

http://www.originlab.com/doc/User-Guide (дата звернен-

ня 02. 01.16).
Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Національний університет "Запорізька політехніка", 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.