ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ Al-Sі

V. Seliverstov, Yu. Dotsenko, N. Dotsenko

Анотація


Наведені результати аналітичних та експериментальних досліджень ефективності спільного використання процесів впливу тиску і модифікування на кристалізацію сплавів системи Al-Si. Показано, що комплексний вплив на метал, що кристалізується, який включає процеси модифікування і накладення тиску, є перспективним з погляду підвищення механічних властивостей сплавів Розроблена комплексна технологія дозволяє отримати стійкий ефект подрібнювання кристалічної структури, сфероідизувати кристали евтектичного кремнію, знизити макро- і мікродефекти, і підвищити механічні властивості литого металу.


Ключові слова


модифікування, кристалізація, тиск, механічні властивості, технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Немененок Б. М. Теория и практика комплексного мо-

дифицирования силуминов / Б. М. Немененок. – Мн.

Технопринт, 1999. – 272 с.

Силумины. Атлас микроструктур и фрактограмм про-

мышленных сплавов: Справ. Изд. / [Пригунова А. Г.,

Белов Н. А., Таран Ю. Н. и др.]. – М. : МИСИС, 1996. –

с.

Наследственность в литых сплавах: монографія / Ники-

тин В. И., Никитин К. В. ; Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. :

Машиностроение, 2005. – 476 с.

Структура эвтектических сплавов: монографія /

Таран Ю. Н., Мазур В. И. – М. : Металлургия, 1978. –

с.

О модифицировании Al-Si сплавов / [Кимстач Г. М.,

Муховецкий Ю. П., Борисов В.Д. и др.] // Литейное

производство. – 1981. – № 10. – C. 7–8.

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов : мо-

нографія / Гаврилин И. В. – Владимир : ВГУ, 2000. –

с.

Синтез сплавов : монографія / Гуляев Б. Б. – М. : Ме-

таллургия, 1984. – 160 с.

Давление в управлении литейными процессами : моно-

графія / Борисов Г. П. – К. : Наукова думка, 1988.– 271 с.

Вопросы кристаллизации сплавов под высоким давле-

нием / [В. В. Марков, А. А. Рыжиков] // Теплообмен

между отливкой и формой. – Минск : Вышэйшая шко-

ла, 1967. – С. 71–74.

Модифицирование силуминов стронцием : монографія /

И.Н. Ганиев, П.А. Пархутик, А.В. Вахобов и др. – Мн.

Наука и техника, 1985. – 143 с.

Деклараційний патент, Україна МПК (2006) В22D 18/

Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В. Ю.,

Хричиков В. Є., Доценко Ю. В. № 28858 ; заявл. 03.08.2007 ;

опубл. 25.12.2007 ; Бюл. № 21.

Деклараційний патент, Україна МПК (2006) В22D 18/00

Пристрій для отримання виливків / Селівьорстов В. Ю.,

Хричиков В. Є., Доценко Ю. В. № 28859 ; заявл.

08.2007 ; опубл. 25.12.2007 ; Бюл. № 21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.